Vilkår og betingelser

 1. GENEREL INFORMATION
 2. PRISER OG BETALINGSMETODER
 3. AFGIVELSE AF EN ORDRE
 4. LEVERINGSPOLITIK
 5. DEFAULT POLICY
 6. KLAGER
 7. PRODUCENTGARANTI
 8. IKKE DÆKKET AF GARANTIEN
 9. AFBESTILLINGER
 10. PERSONDATAPOLITIK
 11. HEMMELIGHOLDELSE OVER FOR TREDJEPARTER
 12. SIKKERHED
 13. ONLINE INFORMATION
 14. UDELUKKELSE AF ANSVAR
 15. PRODUKTKONSTRUKTION
 16. TRADEMÆRKER
 17. COPYRIGHT
 18. ANSVARSFRASKRIVELSE
 19. RETLIGT VÆRNETING OG LOVGIVNING
 20. OM OS
  1. GENEREL INFORMATION
  Haarbold ApS ejer og driver hjemmesiden under domænet www.fur-eel-products.com (“Hjemmesiden”). Adgang til og brug af denne hjemmeside samt webshoppen, der er tilgængelig via denne hjemmeside (samlet kaldet “tjenesterne”), er underlagt disse vilkår, betingelser og meddelelser (“vilkår og betingelser”). Haarbold ApS forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid. Vi anbefaler derfor, at du læser disse vilkår og betingelser, hver gang du bruger denne hjemmeside.Ved at afgive en ordre tilbyder du at købe et produkt på og underlagt følgende vilkår og betingelser.Ved at afgive et tilbud om at købe et produkt på denne hjemmeside erklærer du, at du forstår og accepterer alle FurEaters vilkår og betingelser, herunder at:
  • Du er 18 år eller derover;
  • Du er en privatperson, der gerne vil købe et produkt udelukkende til personlig brug og ikke til fremstilling eller videresalg;
  • Du forstår engelsk og accepterer, at alle former for elektronisk kommunikation vil foregå på engelsk; og du forstår og accepterer disse vilkår og betingelser.
  Accepten af dit købstilbud er betinget af tilgængelighed og bekræftelse af ordreprisen.
  1. PRISER OG BETALINGSMETODER
  Priser og tilgængelighed af varer kan ændres uden forudgående varsel.Hvis du befinder dig inden for EU og USA, er de priser, der vises på denne hjemmeside, inklusive moms og eksklusive leverings-/fragtomkostninger.Hvis du befinder dig uden for EU og USA, er de viste priser eksklusive moms, og du er forpligtet til at angive eventuel moms og andre afgifter, der gælder for din region eller dit land.Leveringsomkostninger vil blive opkrævet separat og tydeligt angivet i indkøbskurven samt inkluderet i de “samlede omkostninger”.Priserne er kun angivet i DKK på denne hjemmeside.Haarbold ApS bruger Stripe til at acceptere betaling med kreditkort. Du skal acceptere og acceptere Stripes vilkår og betingelser, før du betaler for nogen af vores produkter. Stripe tilbyder en meget sikker service. Haarbold ApS indhenter ikke dine kortoplysninger, betalinger behandles af tjenesteudbyderne, som videresender betalingen til os. For Monopays vilkår og betingelser besøg venligst www.stripe.com. Betaling via Stripe:Hvis du er førstegangsbruger, skal du indtaste følgende oplysninger.
  • E-mail-adresse
  • Forsendelsesoplysninger (navn, adresse osv.).
  • Oplysninger om betalingskort. Stripe accepterer Visa, Visa Debit, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Debit og Maestro.
  • En adgangskode
  Hvis du har betalt med Stripe før, skal du blot logge ind med din e-mailadresse og adgangskode. Stripe husker dine forsendelses- og betalingsoplysninger. Bekræft din ordre, og du er færdig. Haarbold ApS trækker ikke penge på dit kreditkort, før din ordre er afsendt!
  1. AFGIVELSE AF EN ORDRE
  a. Klik på SHOP i topmenuen
  b. Læg det ønskede produkt i indkøbskurven ved at klikke på knappen KØB NU.
  c. Læg flere produkter i kurven, eller klik på GO TO CHECKOUT
  d. Bekræft din indkøbskurv og pris.
  e. Klik på “Betal nu med Stripe”. Du bliver nu omdirigeret til Stripe-betalingssystemet.
  f. Indtast din e-mailadresse, og fortsæt med at indtaste dine forsendelsesoplysninger.
  g. Indtast dine betalingskortoplysninger.
  h. Indtast en adgangskode for at gennemføre transaktionen ved hjælp af Stripe-betalingssystemet. Efter disse trin vil du modtage en e-mail til den e-mail-adresse, du har oplyst os, hvor vi bekræfter, at vi har modtaget dit tilbud om at købe et produkt. Denne e-mail vil indeholde følgende oplysninger:
  • En bekræftelseskode.
  • Oplysninger om de produkter, du gerne vil købe.
  • Beløb, der skal betales, opdelt i hvert produkt, moms og leveringsomkostninger.
  Vi opfordrer dig til at printe og/eller gemme en kopi af din e-mailbekræftelse. Hvis du har spørgsmål vedrørende dit køb eller din e-mailbekræftelse, kan du kontakte os på info@haarbold.com med dit fulde navn og bekræftelseskode. Vi bestræber os på at kontakte dig inden for 3 arbejdsdage. Hvis din ordre af en eller anden grund afvises, før vi sender vores produkt(er), vil din transaktion blive afvist, og der vil ikke blive trukket penge fra dit kreditkort.
  1. LEVERINGSPOLITIK
  Leveringstiden er typisk 1-2 uger fra den dato, hvor ordren blev afgivet. Haarbold ApS påtager sig intet ansvar for eventuelle følgeskader, tabt fortjeneste, tab som følge af produktionsforsinkelse eller andre direkte eller indirekte tab i forbindelse med forsinkelser i leveringen.
  1. DEFAULT POLICY
  Haarbold ApS bestræber sig på at levere de bedst mulige produkter, men uanset hvad, opfordrer og anbefaler vi dig til at undersøge alle varer for mangler og meddele Haarbold ApS skriftligt straks og senest 14 arbejdsdage fra din modtagelse af produkterne, hvis du er blevet opmærksom på en mangel, herunder hvis der er tale om forkerte varer, forkert produktmængde eller hvis du oplever fejl i fremstillingen. Haarbold ApS kan ikke modtage sådanne meddelelser pr. telefon, hvorfor du efter udløbet af 14-dages fristen fraskriver dig retten til at påberåbe dig misligholdelsesbeføjelser Såfremt produktet er behæftet med en mangel, og manglen kan henføres til en fremstillingsproces, er Haarbold ApS berettiget til at foretage omlevering inden 14 dage fra datoen for din skriftlige meddelelse, forudsat at det mangelfulde produkt er returneret og modtaget af Haarbold ApS.Forudsat at Haarbold ApS foretager omlevering, er du ikke berettiget til at kræve yderligere erstatning som følge af de konstaterede mangler. Haarbold ApS har alternativt ret til at returnere det beløb, som du har betalt for det pågældende mangelfulde produkt. Dette beløb må ikke overstige det fakturerede beløb ekskl. moms.
  1. KLAGER
  Vi bestræber os på at besvare alle klager, der modtages skriftligt, inden for 5 arbejdsdage. Haarbold ApS har ikke mulighed for at modtage klager via telefon. Anonyme klager bliver ikke behandlet.
  1. PRODUCENTGARANTI
  Haarbold ApS’ produkter er omfattet af en garanti på et [1] år, og berettigelse til erstatningsprodukter under garantien kræver gyldigt og originalt kvitteringsbevis og/eller betalingsbevis. Disse oplysninger kan findes i e-mailbekræftelsen eller på din fakturaopgørelse. Hvis produktet er købt via en af Haarbold ApS’ distributører eller forhandlere, bedes du kontakte distributøren for yderligere information. Haarbold ApS kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab, som køberen lider som følge af, at det leverede salgsprodukt er defekt.
  1. IKKE DÆKKET AF GARANTIEN
  Beskadigede produkter eller ubrugelighed forårsaget af selvreparation eller ændringer foretaget af uautoriserede personer eller returnerede produkter, hvis originale identifikationsmærkat eller serienummer er blevet ændret, fjernet, slettet eller gjort ulæseligt, vil ikke være dækket af Haarbold ApS’ garanti, ligesom misbrug af produktet ikke er dækket af denne garanti:
  a. Ulykke
  b. Misbrug
  c. Misbrug
  d. Ondsindet ødelæggelse
  f. Naturens handlinger
  g. Midlertidig eller permanent fastgørelse af genstande, der er leveret eller ikke leveret af producenten, med klæbemiddel, fastgørelseselementer eller lignende.
  h. Selvreparerende arbejde
  i. Smøring af enhver art
  1. AFBESTILLINGER
  Som forbruger har du ret til at annullere aftalen vedrørende alle produkter, der er købt i webshoppen på hjemmesiden. Du behøver ikke at angive årsagen til aflysningen. En kort forklaring vil dog hjælpe med at forbedre den service, som Haarbold ApS tilbyder sine kunder i fremtiden. Hvis du ønsker at udøve en sådan ret, skal du dog underrette Haarbold ApS på en utvetydig måde om dit ønske om at annullere aftalen. Afbestillingsformular til download i webshoppen. Du kan dog også meddele Haarbold ApS dit ønske om at fortryde købsaftalen i en hvilken som helst anden form for korrespondance, blot dette sker på en utvetydig og udtrykkelig måde. Fortrydelse via telefon accepteres ikke.Uanset hvilken form du benytter, skal du meddele Haarbold ApS dette senest 14 dage efter den dag, hvor du modtog det/de pågældende produkt(er).Efter din meddelelse om fortrydelse til Haarbold ApS skal du returnere det/de pågældende produkt(er) til Haarbold ApS, Kyhnsvej 22, 8680 Ry i original emballage sammen med en kopi af den e-mail, som Haarbold ApS har sendt til dig ved afsendelsen af produktet/produkterne. Varerne skal returneres til Haarbold ApS uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor du har givet Haarbold ApS en utvetydig og udtrykkelig meddelelse om, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret, Du skal sørge for, at varerne er emballeret forsvarligt for at beskytte mod beskadigelse, ligesom du selv skal afholde alle udgifter i forbindelse med returneringen af varerne Haarbold ApS er forpligtet til at tilbagebetale alle beløb, som Haarbold ApS har modtaget fra dig vedrørende de returnerede varer. Haarbold ApS vil benytte samme betalingsmiddel, som du valgte ved købet af varen/varerne.en sådan returnering sker tidligst muligt, dog senest 14 dage efter den dag, hvor Haarbold ApS modtog varen/varerne i hænde fra dig, eller indtil du ved tilstrækkelig dokumentation har godtgjort, at varen/varerne er returneret til Haarbold ApS – alt efter hvilket tidspunkt, der er det første.Hvis det returnerede produkt er forringet i værdi som følge af din håndtering af produktet på anden måde, end for at fastslå produktets type, art og karakter, hæfter du for denne værdiforringelse. F.eks. vil original emballage, manglende instruktionsmanualer eller manglende tilbehør til produkterne resultere i et fradrag i det beløb, som skal returneres til dig. Hvis det returnerede produkt ikke har nogen gensalgsværdi for Haarbold ApS, vil købsbeløbet ikke blive returneret til dig, f.eks. vil et produkt ikke have nogen gensalgsværdi for Haarbold ApS, hvis du har fjernet identifikationsmærker, serienumre eller andre påsatte mærker fra produktet. Hvis et produkt er blevet leveret til dig i en forseglet emballage, og en sådan emballage er blevet forseglet af sundhedsmæssige eller hygiejniske årsager, er et produkt ikke omfattet af dette punkt 7 og kan derfor ikke returneres, hvis den forseglede emballage er blevet brudt.
  1. PERSONDATAPOLITIK
  Når du tilbyder at købe et produkt på Haarbold ApS’ webshop, bliver du bedt om at videregive følgende personlige oplysninger til Haarbold ApS: navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og leveringsadresse. Disse oplysninger vil blive behandlet af Haarbold ApS for at kunne behandle dit tilbud om at købe produkter fra Haarbold ApS. Sådanne oplysninger behandles dog også for at levere tjenesten på hjemmesiden, for at forbedre hjemmesiden og bedre forstå dig og de andre kunder og brugere af hjemmesiden, og til andre administrative, statistiske, tekniske og markedsføringsmæssige formål. Det betyder, at vi også behandler oplysninger om dit køb, herunder produktmodel(ler), der er købt, og datoer for dit køb.Oplysninger behandlet af Haarbold ApS opbevares i 5 år efter dit seneste køb af et produkt hos Haarbold ApS.Du kan til enhver tid kontakte Haarbold ApS for at få oplyst, hvilke oplysninger Haarbold ApS opbevarer og behandler om dig, herunder – i det omfang lovgivningen tillader det – anmode om at få slettet sådanne oplysninger om dig.Oplysninger afgivet til Haarbold ApS videregives ikke til tredjemand.
  1. HEMMELIGHOLDELSE OVER FOR TREDJEPARTER
  Medmindre vi har dit udtrykkelige samtykke, videregiver Haarbold ApS og vores associerede selskaber ikke dine personoplysninger til nogen tredjepart, medmindre vi er forpligtet til at gøre det.
  1. SIKKERHED
  Haarbold ApS følger strenge sikkerhedsprocedurer i forbindelse med opbevaring og videregivelse af oplysninger, som du har givet. Haarbold ApS har truffet passende foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger ikke behandles ulovligt. Haarbold ApS bruger industristandardpraksis til at beskytte fortroligheden af de personlige data, du giver os.
  1. ONLINE INFORMATION
  Haarbold ApS og dets datterselskaber forsøger at være så nøjagtige som muligt i forhold til oplysninger på hjemmesiden. Haarbold ApS garanterer dog ikke, at hjemmesidens indhold er fejlfrit. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, grammatiske fejl, unøjagtigheder eller fejl, der kan relateres til produktbeskrivelser, priser og tilgængelighed. Haarbold ApS forbeholder sig ret til at rette utilsigtede fejl eller unøjagtigheder til enhver tid uden forudgående varsel (herunder efter at du har afgivet din ordre). Haarbold ApS beklager enhver ulejlighed, dette måtte medføre for dig. Alle links til tredjepartswebsteder, der findes på dette websted, er kun til rådighed for din bekvemmelighed. Vi har ikke gennemgået alle tredjepartswebsteder og har intet ansvar for sådanne tredjepartswebsteder eller deres indhold.
  1. UDELUKKELSE AF ANSVAR
  Haarbold ApS kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skade, der måtte opstå for dig eller tredjemand som følge af din eller tredjemands brug af Haarbold ApS’ hjemmeside. Denne udelukkelse omfatter fuldt ud service- eller udskiftningsomkostninger og, uden begrænsning, ethvert andet direkte, indirekte eller følgetab.vi vil gøre vores bedste for at sikre adgangen til hjemmesiden. Hvis webshoppen er ude af drift, kan du sende en e-mail med dine forespørgsler til sales@fureter.com. Haarbold ApS kan ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte eller følgeskader af tab af data via hjemmesiden. Haarbold ApS kan ikke holdes ansvarlig, hvis hjemmesiden er midlertidigt utilgængelig.
  1. PRODUKTKONSTRUKTION
  Haarbold ApS forbeholder sig ret til at ændre konstruktionen af standardprodukter uden kundens varsel.
  1. TRADEMÆRKER
  FUR-EEL-varemærket, der er knyttet til Haarbold ApS’ produkter, er registrerede varemærker tilhørende Haarbold ApS.
  1. COPYRIGHT
  Ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til alt materiale på denne hjemmeside ejes af Haarbold ApS eller Haarbold ApS’ licensgivere og må ikke gengives uden forudgående samtykke.Du har derfor ikke tilladelse til at modificere, ændre, reproducere, bruge, duplikere, kopiere, sælge, offentliggøre, udnytte eller på anden måde disponere over de ophavsretligt beskyttede værker på hjemmesiden, som f.eks. men ikke begrænset til tekst, grafik, logoer, knapper, ikoner, billeder, lydklip og downloads uden forudgående skriftlig tilladelse fra Haarbold ApS Du har dog tilladelse til at bruge Haarbold ApS hjemmeside til dine egne formål og til at udskrive og downloade materiale fra denne hjemmeside.
  1. ANSVARSFRASKRIVELSE
  Alle produkter, der sælges på denne hjemmeside, er designet til at overholde dansk lovgivning. Haarbold ApS kan ikke garantere eller indestå for, at de overholder eventuelle lovkrav uden for Danmark.
  1. RETLIGT VÆRNETING OG LOVGIVNING
  Værneting er Retten i Viborg, Klostermarken 10-12, 8800 Viborg, uanset at Haarbold ApS er berettiget til at anlægge sag mod tredjemand ved dennes værneting. Dansk rets almindelige regler, herunder også købeloven, med undtagelse af de danske internationale regler, finder anvendelse ved fortolkning og afgørelse af enhver tvist i anledning af eller i forbindelse med nærværende vilkår og betingelser og/eller den indgåede aftale.
  1. OM OS
  Denne hjemmeside under domænet www.fur-eel-products.com ejes og drives af Haarbold ApS.Haarbold ApS
  Kyhnsvej 22
  DK-8680 Ry, DanmarkCVR-nummer: DK 35255710
  Registreret i DanmarkE-mail: info@haarbold.com
Indkøbskurv